“Jest taki dzień”

I Polonijny Przegląd Kolęd i Pastorałek Londyn 2019

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
dołączenie plików wraz z dwoma wybranymi kolędami lub
pastorałkami i wysłanie na adres mailowy

jesttakidzien2019@yahoo.com

do dnia 31 grudnia 2018

DZIĘKUJEMY